สังเกตุการณ์การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ บจก.นิภาพรพัฒน์

Post on 29 พฤศจิกายน 2560
by Nakhonsawan
ฮิต: 140

วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 8.00 น. นางมาลี นคราวัฒน์ รักษาราชการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ณ บจก.นิภาพรพัฒน์ (ห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์) มีพนักงานและผู้ใช้บริการเข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 200 คน โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานฝึกซ้อม และให้ความรู้กับพนักงาน การฝึกซ้อมปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย