266551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
166
1739
262918
5915
9102
266551

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-25 04:52

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นางมาลี นคราวัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารของกรมประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติโดยได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 26 มิ.ย.60 สสค.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเนื่อในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดมีผู้ร่วมงานเป็น พนักงานจากสถานประกอบกิจการ 100 คน นักเรียนนักศึกษา และผู้นำชุมชน จำนวน 1,000 คน

วันที่ 12 มิ.ย.60 นางนภาพรรณ พิมพิสุทธิ์ สค.นครสวรรค์ มอบหมาย นางมาลี นคราวัฒ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมสังเกตุการณ์อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีที่ บจก.โตโยต้าเจ้าพระยา นครสวรรค์ ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าโดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ มีพนักงานของบริษัท จำนวน 103 คน ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีระยะเวลาการอพยพจากจุดสมมติถึงจุดรวมพลไม่เกิน 5 นาที