266490
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
166
1678
262918
5854
9102
266490

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-25 03:25

วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 8.00 น. นางมาลี นคราวัฒน์ รักษาราชการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ณ บจก.นิภาพรพัฒน์ (ห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์) มีพนักงานและผู้ใช้บริการเข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 200 คน โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานฝึกซ้อม และให้ความรู้กับพนักงาน การฝึกซ้อมปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3